Regler i parken

 

REGLER I PARKEN

Alle som klatrer må signere Egenerklæringskjema under "bestilling av seler".

 

Maksimum vekt i parken: 120 kg.

Alle barn under 12 år skal følges av en voksen i løypene/klatre sammen med en voksen, maks 2-3 barn pr. voksen.

Høydebegrensninger:

 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år.
 • Grønn løype og grønn løype pluss minimum høyde 115 cm.
 • Grønn løype pluss minimum høyde 115 cm.
 • Blå løype minimum høyde 115 cm.
 • Rød løype minimum høyde 135 cm i følge med en voksen. 
 • Sort løype 12år og minimum høyde 160 cm.

 Maks 2 voksne og 1 barn pr. plattform.

 Maks 1 person på hvert element.

 Berusede personer får ikke klatre.

 Personer som ikke tar imot instruksjon, kan vises bort fra området.

 Følgende personer frarådes å klatre i parken:

 • Gravide
 • Personer med hjerte-/lungeproblemer.
 • Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader.
 • Personer med andre alvorlige skader.         
 • Personer med andre alvorlige lidelser.

 Ta gjerne med hunden, men hold den under oppsyn og husk hundepose. Båndtvang.

 Røking kun på anvist område, dette på grunn av skogbrannfare.

 Forbudt med bruk av åpen ild. Vi har griller som kan benyttes på området.

 Ta hensyn til naturen, bruk merkede stier.

 Løypene stenges kl 16.30.