Sikkerhet

SIKKERHET I PARKEN:

 

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Spør om noe er uklart.

 

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken:

 • Personer mellom 12-18 år må ha skriftlig godkjenning av foresatt for å klatre i parken.
 • Barn under 12 år kan klatre alene i oransje løype. I alle andre løyper må barn under 12 år klatre i følge med voksen, hele tiden (2-3 barn pr. voksen).

 

Sikringsutstyr:

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke.
 • Selen skal til enhver tid sitte stramt og høyt oppe i livet.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta kontakt med instruktør for kontroll av selen.
 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin.
 • I alle Ziplinere skal du være sikret med 2 karabiner og trinse.

 

Aktiviteter:

 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten. 
 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år.
 • Grønn løype minimum høyde 115 cm.
 • Grønn løype pluss minimum høyde 115 cm.
 • Blå løype minimum høyde 115 cm.
 • Rød løype minimum høyde 135 cm, i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Sort løype 12 år og minimum høyde 160 cm.
 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på klatreelementet.
 • På plattformene, mellom hvert hinder, kan det oppholde seg inntil 3 personer (2 voksne og ett barn).
 • På ziplinen må du sjekke at det ikke er noen på lina eller i landingsnettet før du "kjører". Er du i tvil må du vente til den er klar.
 • Ikke hold på trinsa eller wiren når du er i bevegelse.
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg. 

 

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.
 • Gravide.
 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
 • Personer med rygg- nakke- og skulderproblemer.
 • Personer med alvorlige skader.
 • Personer med alvorlige lidelser.