SESONGEN 2022 ÅPNER VED PÅSKETIDER

VI ÅPNER IMIDLERTID FOR GRUPPER MED 12 ELLER FLERE PERSONER, PÅ BESTILLING.

TA KONTAKT PÅ POST@HELGOYAKLATREPARK.NO ELLER TLF. 93453570 – 41547540 – 95212055.

VI HAR STORE UTVIKLINGSPLANER FOR 2022 – FØLG MED HER PÅ HJEMMESIDEN OG SOSIALE MEDIER.