Kulturkortet kan benyttes av ungdommer i alderen 3-21 år og kan skaffes gjennom Hedmarken fylkeskommune.

Kulturkortet legger til rette for at ungdom skal kunne oppleve og delta i aktiviteter innen kunst og kultur- med en god rabatt- så det skal være mulig for mange ungdommer å delta på et bredt spekter av kunst og kultur i vårt fylke.

Ungdommer kan finne mer informasjon om kulturkortet på disse sosiale mediene:

Når du kommer til Helgøya Klatrepark og har med deg kulturkortet får du kr 100,- i rabatt på prisen på kr 320. Dvs. du betaler kr 220,- hvis du har med deg kulturkortet (må bestilles gjennom kulturkorthedmark.no).